Dzisiaj jest: 17 Wrzesień 2019    |    Imieniny obchodzą: Justyna, Narcyz, Franciszek

KONTAKT

ARCHIWUM

SZUKAJ

Z GALERII


NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

POCZTA

POCZTA Logowanie

STATYSTYKA

Dzisiaj157
Wczoraj227
W tym tygodniu384
W tym miesiącu3583
Odwiedziny łączne150790

VALIDATE

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Filtr
 • "Radosna :))) Jesień w Bibliotece"

 • Konkurs fotograficzny

  „ Magiczne, piękne, nieznane miejsca ziemi karczewskiej "

  „Fotografowanie jest magią a fotografia przedmiotem magicznym"

  Krzysztof Rutkowski [w:]
  De rerum natura albo najkrótsza historia fotografii

   

  Przedmiotem fotografii powinny być: krajobrazy, widoki miasta, zabytki, dzikość przyrody i inne urokliwe, nieznane, mało znane lub zapomniane miejsca - nacechowane klimatem tajemniczości lub/i melancholii. Zdjęcia mogą być robione w różnych porach roku - wiosną, latem, jesienią i zimą.

  1. Organizatorem konkursu jest Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie przy ul.  Widok 2
  2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących
  3. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii
  4. Technika wykonania prac jest dowolna
  5. Fotografie, na których znajdować się będą jakiekolwiek znaki,cyfry /np.daty/ będą dyskwalifikowane
  6. Prace należy nadsyłać w formie analogowej i cyfrowej tj.
   • Forma analogowa: zdjęcia o wym. 203x305 mm na adres: Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna, 05 - 480 Karczew, ul. Widok 2
   • Forma cyfrowa: prace w formacie JPG, rozdzielczość 1600x1200 pikseli, pojemność do 1 MB na adres - mgbpkarczew@wp.pl

  Do konkursu zakwalifikowane będą wyłącznie prace nadesłane w obydwu formatach,

  1. W treści maila/listu należy podać następujące dane:
   • tytuł pracy
   • imię i nazwisko
   • adres Autora
   • tel. kontaktowy
   • krótki komentarz do zdjęcia
   • oświadczenie o  posiadaniu praw autorskich do zdjęć
   • zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zał. do nin. Regulaminu
  2. Przesłane do konkursu pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność Organizatora, który przejmuje autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac
  3. Zdjęcia należy nadsyłać do dnia 12.XI.2010 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6.XII.2010 r.
  4. Oceny zdjęć dokona Jury powołane przez Bibliotekę
  5. Do konkursu zakwalifikowane będą prace fotograficzne zgodne z tematem, zgłoszone z wytycznymi zawartymi w p.6 Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia prac o rażąco niskiej jakości technicznej oraz warsztatowej.
  6. Jury przyzna pierwszą, drugą i trzecią nagrodę, a także wyróżnienie lub wyróżnienia – wszyscy laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora i Sponsorów
  7. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury
  8. Wyniki konkursu oraz nagrodzone prace będą opublikowane na stronie Karczewa www.karczew.pl oraz w miesięczniku „Głos Karczewa",
  9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w internecie i innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Organizatora,
  10. Werdykt Jury jest ostateczny i nie przysługuje odwołanie od jego decyzji.
  11. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Jury. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione
  12. Zgłaszający wyrażają zgodę na nieodpłatne i bezterminowe publikowanie nadesłanych prac fotograficznych w ramach promocji i podsumowania konkursu w mediach elektronicznych, w prasie lokalnej i materiałach promocyjnych miasta i gminy Karczew,
  13. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
  14. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r. Dz.U.Nr 133 poz.833 z późn.zm.)
  15. Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do Organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.
  16. Wręczenie nagród nastąpi w siedzibie Biblioteki tj. Centrum Kultury w Karczewie przy ul. Widok 2 w dniu 16.XII. br. O godz. 17-tej.
  17. Wraz z nadsyłanymi pracami prosimy o dołączenie deklaracji o zrzeczeniu się praw
   autorskich.
STOPKA